Impala ukazuje na sporazum francuske glazbene industrije kao pravi put za streaming reformu
Industrija
Impala ukazuje na sporazum francuske glazbene industrije kao pravi put za streaming reformu
Impala ukazuje na streaming reformu i sporazum francuske glazbene industrije jer isključuje tzv. Pravičnu naknadu, te omogućava brzu i vjernu provedbu odredbi o izvođačkim pravima u EU direktivi o autorskim pravima.
Pogledaj sve